اگر می خواهید از شردردپاشنه در امان بمانید پیشنهادات جالبی برایتان داریم می توانید با کوچکترین تغییرات در کفش ها و نحوه راه رفتن خود مانع ایجاد درد پاشنه شوید برخی از توصیه های پزشکان را در این زمینه در اختیارتان قرار خواهیم داد ورزش و تحرک و برخی درمان های خانگی کمک زیادی بر رفع درد پاشنه میکند .

 دردپاشنه فعالیت های روزمره را سخت و دردناک می‌کند.
انجمن پزشکان پا امریکا این نکات را برای پیشگیری از درد پاشنه یادآور می‌شود:
•    کفشی انتخاب کنید که به درستی اندازه پایتان باشد. دقت کنید که کف کفش، سفت و محکم باشد تا هم از آسیب های احتمالی وارده به پا جلوگیری کند و هم پشتیبان خوبی برای پاشنه باشد.
•    کفش هایی را که از ناحیه پاشنه و کف سائیده و خراب شده اند، دور بیاندازید.
•    کفش متناسب با فعالیتی که انجام می دهید، بپوشید.
•    قبل از ورزش، بدن را گرم کنید و حرکات کششی انجام دهید. در حین ورزش، آهسته راه بروید.
•    به اندازه کافی استراحت کنید و تغذیه خوب داشته باشید. سعی کنید وزن اضافی خود را نیز کم کنید.

 

مدیسن نت