4747_orig
بر اساس جدیدترین پژوهشهایی که نتایج آن در سمینار جهانی استئوپروز، استئوآرتریت و امراض استخوانی- عضلانی بیان شده، در پسر بچه ها هرچقدر اندازه  استفاده از تلویزیون و کامپیوتر زیادتر باشد تراکم استخوان کمتر میشود.

رشد استخوانی از بدو تولد شروع شده و تا سنین نوجوانی ادامه میابد و اواخر دهه دوم عمر به حداکثر خود میرسد. وضعیت تغذیه و سطح فعالیت بدنی مهمترین عوامل تاثیرگذار در این رشد هستند و نگرانی های فزاینده ای وجود دارد مبنی براینکه زندگی بی تحرک بر سلامت استخوانی نوجوانان اثرات نامطلوبی بجای خواهد گذاشت.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

مطالعه ذکر شده در نروژ و بر روی 463 دختر و 484 پسر در سنین 18-15 سال انجام شد. تراکم استخوانی در ناحیه لگن تمامی افراد مورد مطالعه به توسط روش DXA صورت گرفته و روش زندگی آنها از طریق پرسشنامه هایی بررسی شد. در این پرسشنامه ها در مورد ساعانی که فرد در هر هفته در مقابل تلویزیون و کامپیوتر بود و همچنین در مورد فعالیت های بدنی و ورزشی سوالاتی وجود داشت.

مطالعه نشان داد که ساعات استفاده از کامپیوتر در پسران بیش از دختران بوده و در پسران هرچه این ساعات بیشتر میشد تراکم استخوانی کم و وزن افزایش میافت.

منبع-http://www.iranorthoped.ir