اهدای خون می تواند جان بسیاری از انسان ها را نجات دهد و امر بسیار پسندیده و خیر خواهانه ای می باشد در همین راستا و با هدف توسعه صنعت سلامت و رشد این حوزه معاون درمان وزارت بهداشت از اختصاص بودجه و اعتبار لازم برای این کار خبر داد.معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: تعرفه گذاری خدمات طب انتقال خون و اعتباربخشی این امر، دو برنامه مهم حوزه درمان برای رشد و توسعه همه جانبه این صنعت سلامت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی روز شنبه در سمینار ملی بانک های خون بیمارستانی در مرکز همایش های رازی، افزود: تعرفه گذاری خدمات طب انتقال خون و اعتباربخشی این امر، دو برنامه مهم حوزه درمان برای رشد و توسعه همه جانبه این صنعت سلامت است.

وی با اشاره به تعرفه‌گذاری ۱۴ خدمت طب انتقال خون، گفت: تعیین تعرفه برای فرآوری تولیداتی که نیازمند هزینه است، بسیار ضرورت داشت تا از این طریق بتوان زمینه رشد و توسعه این فرآورده‌ها را در کشور فراهم کرد.

آقاجانی، تعرفه‌گذاری خدمات طب انتقال خون را نقطه عطفی در تاریخ انتقال خون ایران دانست و افزود: باید توجه کرد که اعتباربخشی هم در کاهش عوارض انتقال خون و مصرف بهینه خون، تاثیر زیادی خواهد داشت. باید بدانیم که خون و فرآورده‌های خونی امانت‌های ارزشمندی هستند که نه تنها سلامتی را به نیازمندان هدیه می‌دهند، بلکه حامل پیام مهربانی از سوی اهداکنندگان نیز هستند و این موضوع وظیفه همه دست‌اندکاران تامین خون و فرآورده‌های خونی را در خصوص امانت‌داری، رعایت استانداردها و مصرف درست و بهینه فرآورده‌های خونی سنگین‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: باید توجه کرد که طب انتقال خون در نسل جدید اعتباربخشی جایگاه ویژه‌ای دارد. پیامد نوین اعتباربخشی جدید ایمنی بیمار است و از آنجایی که محور طب انتقال خون در اعتباربخشی یکی از کلیدی‌ترین استانداردهای تضمین‌کننده ایمنی بیمار است، در نسل جدید اعتباربخشی توجه ویژه‌ای به آن شده است. بر این اساس ما در جریان اعتباربخشی برای طب انتقال خون به دنبال تضمین کیفیت خدمات طب انتقال خون از طریق پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی، تامین و تزریق فرآورده‌های خونی ایمن و سالم از طریق ارتقاء کیفی زنجیره طب انتقال خون در بیمارستان، تضمین کیفیت فرآورده‌های خونی و ارائه مشاوره مناسب به پزشک برای استفاده درست از فرآورده‌های خونی با سیاست استفاده محافظه‌کارانه هستیم.

آقاجانی افزود: اهداف اصلی ما اتخاذ روش‌های ایمن در مراحل تامین، نگهداری و جابجایی خون و فرآورده‌های خونی، صیانت از فرآورده‌های خونی از زمان تامین تا مصرف خون و مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته طب انتقال خون در بیمارستان‌ها و… است. در عین حال باید بدانیم از آنجا که اعتباربخشی راهی بی‌پایان و همیشگی است، ما بعد از استقرار این استانداردها در  سال آینده جهت عمق بخشیدن به این استانداردها تلاش می‌کنیم. همچنین توسعه و پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان‌ها و بهبود مدیریت مصرف فرآورده‌ها و… در سال آینده انجام می‌گیرد تا بتوان مصرف بهینه خون را در بیمارستان‌ها اجرا کرد و عوارض انتقال خون را به حداقل رساند.

منبع/مهر