11

زیمنس نرم افزاری را که قابلیت پردازش تصاویر سی تی و آنژیوگرافی را دارد طراحی کرده است. سیستم ترکیبی از تصاویر ۳بعدی DynaCT Syngo با داده های دو بعدی که از دستگاه فلوروسکوپی طی جایگذاری دریچه قلبی بدست آمده را به وجود می اورد تا جراح بتواند دقیقا حرکت از طریق عروق را ببیند.  

 

نرم افزاری که قابلیت پردازش تصاویر سی تی و آنژیوگرافی دارد

داشتن دید سه بعدی باعث می شود که جراح دید دقیقی از ریشه آئورت داشته باشد. برای انجام فلوروسکوپی به طور زنده باید بازوی c-arm در زاویه ی مناسب تنظیم شود. به این ترتیب ، چشم انداز مناسبی که مورد نیاز پزشک است تا دقیقا موقعیت دریچه جدید را تشخیص دهد فراهم می شود.
نرم افزار، بسیار سریع تصویر سه بعدی از آئورت را با تصاویر زنده ی دو بعدی فلوروسکوپی می پوشاند، به این ترتیب جراح قلب می تواند مداخله را شروع می شود.
درسته که عمل جراحی با این نرم افزار راحت تر می شود اما از جمله مشکلات آن پیدا کردن زاویه صحیح برای بازویc و این که پزشک مجبور است منطقه عمل استریل را برای انجام محاسبات زاویه ای دستی ترک کند.