مسواک زدن بدون خمیر دندان امکان پذیر می شود

 

این مطلب که با عنوان مسواک زدن بدون خمیر دندان امکان پذیر می شود، منتشر شده است در مورد یک فناوری جدید صحبت می کند. محققان در دانشگاه ساسکاچوان مسواک خورشیدی که در ان نیاز به استفاده از خمیر دندان نیست را طراحی کردند.
در پایه برس های این مسواک یک قطعه ی خورشیدی قرار داده شده است که الکترون ها را به بالای مسواک از طریق یک سیم هادی انتقال می دهد.این الکترون با اسید داخل دهان واکنش می دهد وپلاک های دندان به این روش بدون استفاده از خمیر دندان شکسته می شوند.محققان در حال تست این مسواک بر روی ۱۲۰ نوجوان هستند.مدل این مسواکSoladey-J3X نام داردو توسط شرکتShiken ژاپن تولید شده است