تحولی جدید در ساخت سیستم های تصویربرداری عروق کرونری شد

تحولی جدید در ساخت سیستم های تصویربرداری عروق کرونری، کمپانی InfraReDx از برلینگتون آمریکا تاییدیه ی ۵۱۰(k) را برای سیستم تصویربرداری عروق کرونری با نام IVUSدریافت کرد. گرفتگی شریان ها در برخی مناطق بسیار حساس می باشد به گونه ای که می تواند سبب بروز حمله های قلبی شود. تحقیقات نشان می دهد که پلاکت های خونی در ایجاد گرفتگی دخالت چندانی ندارند با این حال از عوامل مستعد بروز ترومبوز می باشند. این موضوع منجر به تحولی ویژه در ساخت سیستم های تصویربرداری عروق کرونری شد. IVUS ،سیستم اولتراسوند درون عروقی است که به همراه اسپکتروسکوپیnear-infrared) NIR ) برای مشخص کردن پلاکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم در طول آنژیوپلاستی با هدف شناسایی پلاکت هایی که ممکن است سبب پارگی و درنهایت حملات قلبی شوند، به کار می رود. همچنین در پیش بینی عوارض پس از استفاده از استنت مانند گرفتگی مجدد عروق و نیز بررسی میزان تاثیر استنت گذاری، تعیین میزان گرفتگی و قطر رگ، وزن پلاکت های خونی و … نقش موثری را ایفا می نماید.  

2

اسپکتروسکوپی، ساختار شیمیایی پلاکت ها را مشخص می کند. IVUS نیز تصویری از ساختار و ویژگی های پلاکت را ارائه می دهد. کمپانی سازنده در تلاش است که تا سال ۲۰۱۱ این محصول استثنایی را وارد بازارهای اروپا کند.