فناوری جدید برای شمارش کامل خون

با مطالعه ی این بخش که فناوری جدید برای شمارش کامل خون نام دارد، با این فناوری آشنا شوید. شرکت آلمانی Horn Imaging GmbH و موسسه Fraunhofer به صورت مشترک سیستم شمارش کامل خون (CBC) خودکار جدیدی را ایجاد کرده اند که می تواند سریع و دقیق لکوسیت و دیگر سلول های خون را بشمارد.  

 

مزایای تجزیه و تحلیل این سیستم :

• شمارش سریع و قابل اعتماد از روی لام خون
• مشاهده میکروسکوپی سلول های زنده
• قابلیت یادداشت نوشتن و علامت گذاری بر روی سلول ها
• داده های هوشمند، قابل برنامه ریزی و دسته بندی آزمایشگاه مربوطه
• ذخیره سازی دیجیتال همه اطلاعات مربوطه