انجمن ملی اختلالات خوردن یک سازمان غیر انتفاعی است که افراد و خانواده هایی تحت تأثیر اختلالات خوردن هستند را پشتیبانی می کنند کار آنها گسترش آگاهی در مورد بیماری کودکان و نوجوانان به پدر و مادر از طریق آموزش و تدریس استراتژی افراد در معرض خطر است. مبارزات این سازمان برای دسترسی بهتر به درمان روانی با کیفیت، برای افراد مبتلا به اختلالات غذا خوردن است.

شما می توانید در خانه به عنوان یک منبع مهم برای خانواده و تشخیص یک دوست برای درمان کمک کنید و همچین می توانید برای بیمارانی که در حال حاضر تحت درمان هستند و به کمک نیاز دارند مفید باشید. انجمن ملی بی اشتهایی عصبی و اختلالات آن به عنوان یک منبع برای بیماران، اعضای خانواده و افراد مبتلا به اختلال در غذا خوردن کمک رسان است. که می تواند برای پیدا کردن مرکز درمان سرپایی، پیدا کردن یک روانپزشک، روان درمانگر و متخصص تغذیه به شما کمک کند.

آموزشگاهی برای اختلالات خوردن:

کار آکادمی برای اختلالات خوردن بر تحقیقات متمرکز است. هدف آن ها پیدا کردن و پیاده سازی آخرین درمان مؤثر برای افراد مبتلا به اختلالات غذا خوردن است. آن ها همچنین به ارائه ی مجموعه ای از منابع، فیلم ها و اطلاعات برای کمک به خانواده هایی که با اختلال در غذا خوردن مواجه هستند می پردازند.  آن ها  همچنین می تواند مردم را به افراد حرفه ای اتصال دهد تا به درمان آن ها کمک کنند.
چه روشی شما را پشتیبانی می کند؟

آموزش درمانی حرفه ای:

یادگیری و تمرین مهارت های زیر می تواند به شما در درمان حرفه ای کمک کند و به مقابله با آن ها بپردازید.

اذعان نقاط ضعف:

سابقه نشان داده است یکی از رفتارهای اختلالات خوردن در یک فرد می تواند این باشد که فرد قادر به قضاوت درباره ی مشکل خودش نباشد و همچنین ممکن است قادر به تعیین این نباشد که آیا در یک وزن سالم است یا نه. یادگیری و مراجعه به پزشک یکی دیگر از نمونه های پشتیبانی است که می تواند به شما در درک و بهبود سلامت جسمی و رسیدن به وزن سالم کمک کند.

افزایش عزت نفس:

شما می توانید در فعالیت هایی که مورد علاقه ی شماست سرمایه گذاری کنید که این فعالیت ها ممکن است شامل درگیر شدن در یک گروه اجتماعی یا سازمان خیریه باشد. آن ها همچنین ممکن است شامل یادگیری مهارت جدید یا رفتن به جایی که برای شما لذت بخش باشد.

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید:

از چیزهایی که ممکن است احساسات منفی به شما بدهند دوری کنید. تصاویر رسانه های اجتماعی و آنچه در نظر شما جذاب است از نظر فیزیکی ممکن است اختلالات فیزیکی را تشدید کند.

مطابق نقشه:

حتی اگر در شما احساس گرسنگی وجود ندارد در برابر یک وعده ی مقاومت نکنید. این برای جلسه ی درمان درست است. این طرح به شما کمک خواهد کرد که لغزش دوباره به سمت رفتارهای ناسالم نداشته باشید.

دوری از افراد منفی نگر:

رفتارهای ناسالم را در دایره ی دوستانتان قرار ندهید که آن ها مثل شما رفتارهای مشابه ناسالم انجام دهند، بلکه شما سعی کنید به زخم آن ها التیام ببخشید.  زیرا آنها می توانند با رفتارهای ناسالم باعث آسیب رساندن به روند بهبود شما شوند بنابراین از آنها دوری کنید.

شناسایی حالات مشکل:

در طول درمان و صحبت با درمانگر خود می توانید موقعیت هایی را که احتمال بیشتری برای تحریک افکار و رفتارهای ناسالم است را تشخیص دهید و شما می توانید یک برنامه گسترش عمل را در آن شرایط پیدا کنید.

به دنبال مدل و نقش مثبت باشید:

بسیاری از افرادی که مبتلا به اختلالات خوردن هستند باید قادر به مبارزه با بیماری باشند و سطح زندگی سالم را افزایش دهند و زندگی عادی را بگذرانند. این افراد باید کسانی باشند که مردم آرزوی دیدن آنها را داشته باشند و خود را شبیه آنان بدانند، نه مردمی باشند که نماینده تصاویر ناسالم باشند.

لینک های مرتبط:  راهنمایی هایی در رابطه با اختلالات پرخوری ، پرخوری و پیشگیری از ایجاد آن

دکتر سلام