از مزایای استفاده از روغن پالم چه میزان اطلاع دارید این روغن چه مضراتی برای سلامتی مان در بر دارد بارها پزشکان و متخصصین از عوارض استفاده از این روغن به ما تذکر داده اند ومی خواهیم به مواد تشکیل دهنده این روغن های خوراکی در این بخش اشاره کنیم .

– این روغن از بخش گوشتی میوه درخت پالم با استفاده از پرس های حلزونی به دست می آید اسید چرب غالب این روغن پالمیتیک اسید است که درحدود ۴۳ درصد ترکیب اسید چرب این روغن را تشکیل می دهد همچنین حدود ۳۷ درصد نیز اولییک اسید دارد.

– از هسته این میوه نیز روغن دیگری به نام روغن هسته پالم به دست می آید.

– پالم کرنل دارای حدود ۵۰ درصد لوریک اسید و ۱۷ درصد مریستیک اسید است که به ترتیب ۱۲ و ۱۴ کربنه هستند و هر دو اسید های چرب اشباع هستند.

– این دو روغن هر دو فاقد اسیدهای چرب ترانس هستند روغن پالم معمولا تحت فرایندی به نام frationation یا جز به جز کردن قرار می گیرد و به دو بخش پالم استیارین و پالم اولیین تبدیل می شود.

– در واقع آنچه به شیر و فرآورده های شیری اضافه می شود و تنها در ایران نیست بلکه در کشورهای پیشرفته نیز انجام می شود، معمولا پالم اولیین است هر چند ممکن است خود روغن پالم نیز افزوده شود.

– روغن پالم امروزه پر مصرف ترین روغن خوراکی جهان است و در تمام جهان مصرف می شود و هیچ منع خوراکی برای این روغن وجود ندارد. افزودن روغن پالم به شیر قطعا نوعی تقلب است که در اصطلاح missbranding نامیده می شود اما این کار باعث بروز مشکلات تغذیه ای برای هیچ کس نشده و نمی شود.

– زیرا از نظر ترکیب اسید چرب چربی شیر هم جز گروه روغن های اشباعی است و افزودن پالم به ویژه پالم اولیین به شیر در مصرف کننده اشکالی ایجاد نخواهد کرد.


تهیه و تنظیم: ساناز مطلبی خامنه کارشناس تغذیه و رژیم درمانی


منبع: دکتر سلام

لینک مرتبط: واردات روغن پالم افزایش یافت!