از دیرباز مشکل مادران آرام کردن نوزاد و خواباندن آن ها روی پایشان بوده است تکان دادن گهواره تا زمانی که نوزاد خوابش بگیرد معضلی برای مادران بود اکنون تشکی تولید شده که تازمان خوابیدن نوزاد وی را تکان میدهد یکی از مزایای  این تشک پیشگیری از خفه شدن نوزاد حین خواب است.

یک مادر فنلاندی موفق شده مشکل قدیمی بی خوابی را برای کسانی که تازه پدر و مادر شده‌اند، حل کند.

هانا سیسالا که در هلسینکی استارت آپ راه انداخته، بعد از این که یک شب، خودش نتوانست دختر کوچکش را بخواباند، به این فکر افتاد تا تشکی بسازد که خود به خود نوزاد را تکان دهد و او را به خواب ببرد و در نتیجه پدر و مادر راحت بخوابند.
این تشک هم چنین منافذی برای عبور هوا دارد که با کم کردن خطر خفگی، آن را از تشک‌های معمولی ایمن‌تر می‌کند.
خانم سیسالا اول از همه این تشک را روی نوزاد خودش امتحان کرده است: «قبل از ساخت تشک، فقط 10 دقیقه چرت می‌زد. بعد خسته از خواب بیدار می‌شد و گریه می‌کرد و ما هم استرس می‌گرفتیم. بعد از این که تشک را ساختیم، او 45 دقیقه چرت می زند و بعد که بیدار می‌شود، لبخند می زند.»

ایندپندنت