یک عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان نسبت به تبلیغ داروهای ماهواره ای هشدار داد و خواستار کنترل وزارت بهداشت بر آنها شد .
دکتر احمد رهنمای چیت ساز در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از هم وطنان ما تحت تاثیر تبلیغات دارو از شبکه های ماهواره ای قرار می گیرند که بسیاری از آنها تقلبی بوده و سلامت افراد را به خطر می اندازند.

وی افزود : این مساله علا وه بر اینکه اقتصاد داروخانه های کشور را دچار مشکل کرده است موجب عدم اعتماد مردم به داروخانه های داخلی می شود. بسیاری از مراجعانی که دارو مورد نظر خود را که از ماهواره تبلیغ شده نمی یابند به داروهای مشابه آنها که اطمینان بیشتری در ساخت آن نیز وجود دارد اعتماد نمی کنند.

این داروساز گفت : بسیاری از این  تبلیغات ها به تازگی  شماره تلفن خود را  در زیر صفحه مانیتور می نویسند که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی می توانند به این وسیله متولیان آنها را مورد پیگیری قرار دهند تا از تبلیغ و توزیع آن  در داخل کشور خود داری شود.