یك شركت تولیدی دارو در شهرك صنعتی اشتهارد در سال 87 موفق به تولید داروی مهم بیماران قلبی با بهره گیری از دانش بومی و متخصصان داخلی شد.

عضو هیئت مدیره شركت درسا دارو گفت: برای تولید داخلی داروی نیتروكانتین در كشور بیش از 9 سال كار تحقیقاتی صورت گرفته است و در حال حاضر این داروی مهم بیماران قلبی توسط این شركت دارویی قابلیت تولید در داخل كشور را دارد.

دكتر امیر سقفی نیا افزود: برای تولید داروی نیتروكانتین سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته و اساتید دانشگاه و متخصصان داخلی نیز برای تولید آن وارد چرخه صنعت شدند و این موضوع در صنایع دارویی شكاف بین صنعت و دانشگاه را تا حدودی برطرف كرده است.

این محقق خاطرنشان كرد : تا قبل از تولید این دارو در داخل كشور بیماران قلبی باید از داروهای وارداتی استفاده می كردند و در مواقع بحرانی نیز از دسترسی به این داروی مهم محروم بودند اما با تولید این دارو در داخل كشور در شرایط بحرانی نیز كه امكان واردات دارو نیست مشكل خاصی، بیماران قلبی را برای تامین داروی مورد نیاز خود تهدید نمی كند.

دكتر سقفی نیا همچنین در خصوص بسته بندی مناسب این دارو عنوان كرد: در گذشته داروهای وارداتی در بسته بندی به شكل قوطی بود كه پس از باز شدن درب قوطی، قرص ها در معرض هوا قرار گرفته و آخرین قرص مصرفی خاصیتی مشابه قرص اول را نداشت اما در تولید داخلی این مشكل با بسته بندی مناسب كه در آن هر قرص مجزا بسته بندی می شود، برطرف شده است.

به گزارش مهر، این محقق و داروساز كیفیت داروی تولیدی نیتروكانتین بیماران قلبی در داخل را مشابه محصولات خارجی برشمرد و تصریح كرد: این دارو كاملا با مشابه داخلی خود برابری می كند و در مجموع نیز تولید این دارو در داخل كشور هفت میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهد داشت.