يک فوق تخصص پوست گفت: پمادهاي کورتون تا 70 درصد باعث بهبودي بيماري‌هاي پوستي فرد مي‌شود؛ اما استفاده طولاني مدت و بيش از 2 تا 3 هفته از پمادهاي کورتون به علت پاره‌اي از عوارض ممنوع است.

دکتر سيد حسن صيرفي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفت وگو با ایسنا، با ذکر اين مطلب که پمادهاي کورتوني جزء پرکاربردترين داروها در درمان اگزماها است، اظهار داشت: هدف و اثر اصلي درمان با پمادهاي کورتون اثر ضد التهابي و ضد خارشي آنها است.

دکتر صيرفي با تاکيد بر اين مطلب که پمادهاي کورتوني، داروهاي خوب و بسيار اثرگذاري در درمان اگزماها هستند، گفت: پمادهاي کورتوني براي درمان اگزماها مناسب هستند به طوري که تا 70 درصد کاملاً موثر بوده و نيازي به داروهاي ديگر نيست ولي حتي‌الامکان بايد از مصرف کورتون‌هاي قوي در دوره نوزادان خودداري کرد و در بزرگسالان نيز نبايد بيش از 2 تا 3 هفته از پمادهاي کورتون استفاده کرد.

دکتر صيرفي مهم‌ترين روش درماني براي اگزماي سرشتي را استفاده از پماد کورتون دانست و در مورد عوارض آن گفت: اين پمادها گاهي عوارض موضعي و گاهي عوارض سيستمي به همراه دارند.

وي نازکي پوست و عروق سطحي پوست و در پي آن افزايش عفونت‌هاي ويروسي- قارچي را از عوارض استفاده نامناسب و طولاني پماد کورتون دانست.

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، پمادهاي کورتون را برحسب قدرت آن به سه دسته ضعيف، متوسط و قوي دسته‌بندي کرد و با اشاره به استفاده از پمادهاي ضعيف در درمان اگزماهاي کودکان گفت: در دوره کودکي از پمادهاي کورتون ضعيف استفاده مي‌شود؛ چرا که درغير اين صورت با توجه به وسعت زياد سطح پوست بدن کودک نسبت به وزنشان باعث مي‌شود که جذب بيشتري از اين مواد صورت گيرد و کودکان بيشتر در معرض عوارض ناشي از مصرف اين پمادها هستند.

وي با تاکيد بر مصرف کورتون‌هاي ضعيف در کودکان گفت: در روي صورت، نواحي چين‌ها، نواحي تناسلي و ناحيه پوشک بچه يعني در چين‌هاي کشاله ران جذب پمادهاي کورتوني بسيار زياد است.

اين متخصص پوست و و مو تصريح کرد: در اين نواحي به دليل نازکي پوست و فضاي بسته چين‌ها قدرت جذب بسيار بالاست که اين پمادها وارد سيستم عمومي بدن شده و مي‌توانند بر رشد كودكان اثر منفي و معکوس بگذارد.

دکتر صيرفي با تاکيد بر اين مطلب که استفاده از پمادهاي کورتوني در اطراف چشم در هر سنين ممنوع است، متذکر شد: مصرف اين پماد در اطراف چشم و مخصوصا در کودکان باعث ايجاد بيماري‌هايي همچون آب مرواريد، آب سياه و افزايش فشار چشم مي‌شود.

وي با اشاره به عوارض سيستمي استفاده از کورتون به حملات آديسوني(تنفس بالا، رنگ پريدگي و ضعف اندامها) اشاره کرد و گفت: استفاده از کورتون با قدرت زياد بر روي سطح وسيعي از پوست به خصوص در کودکان باعث جذب داخلي کورتون مي‌شود که اين جذب داخلي باعث بلوکه شدن ترشحات کورتون داخلي از قشر سورنال شده و فرد ممکن است دچار حملات آديسوني و يا حملات ناشي از کم کاري هورمون کورتون شود که در برخي موارد سبب مرگ به ويژه در کودکان و نوزادان مي‌شود.

وي در ادامه افزود: استفاده طولاني مدت از پمادهاي کورتوني اثر سوء به همراه داشته و موجب کاهش اثر کورتون‌هاي موضعي در درمان مي‌شود.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در پايان توصيه کرد: از آنجايي که پمادهاي کورتوني براي درمان، دارويي موثر هستند حتماً از دستورات پزشکي بهره گيرند و با غلظت مناسب از اين دارو استفاده کنند تا از اثرات درماني بسيار خوب اين دارو بهره ببرند.