قرص‌هاي هورموني که به منظور کنترل و تنظيم قاعدگي توسط پزشک تجويز مي‌شوند، مي‌تواند منجر به کوتاهي قد دختران زير20 سال شود.

دکتر يوسفي متخصص زنان در گفت وگو با ایسنا، با بيان اين مطلب افزود: قرص‌هاي هورموني به دليل وجود استروژن سبب بسته شدن برخي غضروف‌ها شده و در نتيجه باعث کوتاه قدي مي‌شود.

وي افزود : بهتر است دختران زير20 سال در صورتي که دچار نامنظمي خونريزي به صورت شديد هستند، از قرص‌هاي حاوي پروژسترون استفاده نمايند.