شاید عجیب باشد اما محققان به تازگی دریافتند که نام افراد رابطه مستقیمی با ظاهر آنها دارد. حتما برای شما هم پیش آمده است؛ بطور مثال به فردی بگوئید که فلان اسم به تو می آید و یا اینکه اسمت شبیه خودت است! در ادامه مطلب می توانید به رابطه میان اسم و ظاهر افراد پی ببرید! با دکتر سلام همراه باشید.

 بر طبق نتایج آزمایش محققان، ظاهر شخص به کلیشه های فرهنگی پیرامون نام او وابسته است.

به گزارش « اسپوتنیک» به نقل از « تلگراف»، انتخاب نام برای کودک، اغلب به یک دردسر بزرگ برای والدین مبدل می شود.  اما تحقیقات جدید  نشان داد که انتخاب نام مهمتر از آن است که قبلا به نظر می رسید. محققان به این  نتیجه رسیدند که نام شخص بشکلی با  ظاهر وی  مرتبط است و آنها این ارتباط را «  تأثیر  دورین گری» نامیدند (  قهرمان  داستان اسکار ویلد « پرتره دورین گری»).

 

یونات سوبنر از دانشگاه اورشلیم در این خصوص گفت: « تحقیقات گذشته  نوعی  ارتباط کلیشه های فرهنگی  با اسامی و ظاهر اشخاص را روشن ساخت.  به عنوان مثال، افرادی که اسم آنها « بوب» و نه«  تیم» باشد، حتما صورتشان گرد خواهد بود.  به نظر ما  این نوع کلیشه ها  بمرور زمان می توانند بر  ظاهر اشخاص تأثیر بگذارند».

 

محققان در قالب آزمایش، به 8 گروه تحقیقی عکس های افراد  ناشناسی را  نشان دادند و از آنهاخواستند اسامی آنها را با توجه به ظاهر آنها مشخص کنند. شرکت کنندگان این آزمایش تا 40 درصد اسامی افراد را درست  حدس زدند. در حالی که اگر بطور  تصادفی می خواستند اسامی آنها را حدس بزنند (بدون دیدن عکس) نتیجه  از 25 درصد تجاوز نمی کرد.

 

این اولین تحقیق گویای آن است که  کلیشه های اجتماعی  و انتظارات ما از اسم  ونه فقط ژن ها و سطح هورمون ها  می توانند بر ظاهر شخص تأثیر بگذارند.

 

منبع: جام