03-dumbbell-push-press

آیا می دانستید میان وزن و خرابی دندان ارتباط وجود دارد؟ ما می خو اهیم درباره رتباطی که میان چاقی و خرابی دندان هست بحث کنیم. چاقی یکی از مسائل مربوط با سلامت در کشورهای مختلف است که زمینه ساز ابتلا به امراض دیگری مانند فشار خون، بیماری های قلب و عروق و … است.

از طرف دیگر پوسیدگی دندانی نیز یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در جوامع گوناگون  است، به طوری که تحقیقات نشان داده است ۸۰% از نوجوانان ۱۸ ساله حداقل یک دندان  پوسیده دارند. به تازگی در مطالعه ای که در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  تهران انجام شد ارتباط بین وزن و پوسیدگی دندانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ۱۰۰۸  نفر از دانش آموزان ۱۲ ساله مدارس شهر تهران در نقاط مختلف شهر تهران مورد  بررسی قرار گرفتند..

نتایج این مطالعه نشان داد که بین وزن و پوسیدگی دندانی رابطه وجود دارد، به طوری که در  این جامعه ۱۰۰۸ نفری، با افزایش وزن افراد میزان پوسیدگی دندانی نیز افزایش یافته بود.  ارتباط این دو می تواند به دلیل عوامل ایجاد کننده مشترک دو بیماری چاقی و پوسیدگی  دندانی باشد، به طوری که اثبات شده است که کودکان چاق نسبت به همسالان خود که  دارای وزن طبیعی هستند، مقادیر بیشتری مواد غذایی قنددار و دارای کربوهیدرات مصرف  می کنند و از طرفی افزایش میزان مصرف قند و کربوهیدرات باعث افزایش خطر ابتلا و  گسترش پوسیدگی دندانی می شود.

دلیل دیگر برای تایید وجود این رابطه می تواند دفعات بالای مصرف مواد غذایی در افراد چاق  باشد، که افزایش دفعات مصرف مواد غذایی در ارتباط مستقیم با ایجاد و گسترش پوسیدگی  دندانی در افراد است. با توجه به این موضوع، وزن زیاد می تواند به عنوان عامل خطری در  افزایش تعداد دندان های پوسیده مد نظر قرار گیرد.

با این حال با وجود نقش عوامل دیگر در بروز هر دو بیماری چاقی و پوسیدگی، نمی توان وزن  زیاد را به تنهایی عامل افزایش پوسیدگی دندانی در افراد بیان کرد. اهمیت این موضوع بیشتر  به نقش هشدار دهنده وزن بالا در مورد پوسیدگی دندانی بر می گردد، که باید کوشید با کنترل  رژیم غذایی کودکان و نوجوانان و کاهش میزان کربوهیدرات ها در غذای آن ها، افزایش وزن و  نیز پوسیدگی را در آن ها کنترل نمود

منبع-http://www.dent-world.com