شاید ایبوبروفن به تنهایی بر سطح قندخون موثر نباشد اما این دارو و سایر مسکن های غیر تجویزی با داروهای درمانی دیابت ایجاد تداخل می کند.

به گزارش گروه ترجمه دکتر سلام، می توان گفت که مصرف مسکنها در بیماران مبتلا به قند خون غیر مستقیم بر او تاثیر سوء خواهد داشت.

همچنین فرمولهای مایعی که حاوی ایبوبروفن، استامینوفن و آسپرین می باشد دارای قند اضافی مثل( دکستروز و فروکتوز) می باشد که بر سطح قند خون تاثیر می گذارد. حتی بسیاری از مکمل های گیاهی نیز می تواند با داروهای درمان دیابت در تداخل و تاثیر مخالف باشد . بنابر این لازم است که قبل از مصرف هر دارویی اعم از مکمل ها و داروهای تجویزی به پزشک اطلاع دهید و در این رابطه مشورت انجام دهید.

از جمله گیاهانی که دردرمان بیماری دیابت پیشنهاد می شود ولی مصرف آن باید با احتیاط لازم و کافی همراه باشد عبارتند از: گیاه عشقه، زالزالک(سیسته)  و گزنه که بر کنترل قند خون تاثیر دارد.