بسیاری از افراد عادت دارند زمانی که با کامپیوتر کار تخصصی انجام می دهند و یا چیز جذابی مشاهده می کنند، چند ثانیه پشت سر هم، به مانیتور دقت می کنند و خیره می شوند، این عادت نادرست می تواند باعث وارد شدن آسیب به شبکه های داخلی چشم شود چون با خیره شدن و پلک نزدن، فضای سطحی چشم مرطوب نمی شود و باعث خشک شدن چشم می شود که همین عوارضی را به دنبال دارد.

پس سعی کنید به طور مداوم و مرتب پلک بزنید، حتی در شرایط خاص چشم هایتان را به طور مداوم ماساژ دهید.

بررسی ها نشان می دهند خیره شدن به شی به ویژه مانیتور کامپیوتر موجب پیری چشم و ایجاد چروک پوستی می شود از این رو بهتر است اگر مدت زمان طولانی با رایانه کار می کنید مدام سر خود را بچرخانید و استراحت کنید در غیر این صورت بیشت از 15 دقیقه مداوم کار با رایانه موجب آسیب های جدی به چشم ها خواهد شد.

.
منبع: انتخاب