634px-Dental_floss_(whole)

لوله معده ابزاری است که در بیمارستان ها زیاد از آن استفاده میشود. لوله ای  از جنس پلاستیک است که از مجرای دهان به داخل معده فرستاده میشود. یک پرستار مجرب معمولا به اسانی آن را کار میگذارد اما بعضی اوقات  راه بردن آن از داخل دهان به درون معده خیلی سخت میشود. این اشکال بخصوص در بیمارانی که به علتی دچار کاهش سطح هوشیاری هستند بیشتر وجود دارد و ممکن است لوله معده به عوض اینکه به درون معده برود به داخل نای فرستاده شود.

برای اجتناب از این مشکل شرکت Covidien لوله معده ای به نام Kangaroo feeding tube را روانه بازار کرده که اجازه میدهد مسیر حرکت آن دیده شود. یک دوربین بسیار کوچک در نوک این لوله معده قرار دارد که تصاویر مسیر حرکت آن را به یک مانیتور ارسال میکند.

بدین طریق مسیر حرکت لوله معده از دهان تا معده زیر دید مستقیم قرار گرفته و از حرکت نابجای لوله به داخل نای جلوگیری میشود.

منبع-http://www.iranorthoped.ir