سازمان غذا و داروي آمريكا، اولين داروي ساخته شده از حيوانات دستاورد مهندسي ژنتيك را تاييد كرد.

به اين ترتيب از اين پس راه براي بهره‌مندي از گروه جديدي از درمانهاي دارويي هموار مي‌شود كه در گذشته وجود نداشته‌اند. داروي جديد از حيواناتي تهيه شده كه اين حيوانات با كمك دانش مهندسي ژنتيك از DNA تغيير يافته متولد شده‌اند.

داروي جديد توليد شركت داروسازي «GTC بيوتراپيك»، يك داروي ضد انعقاد است و با نام Atryn ‌وارد بازار مي‌شود. اين دارو به صورت داخل وريدي مصرف مي‌شود و با استفاده از يك پروتئين انساني جمع آوري شده از بزهاي ماده ساخته شده است. اين بزهاي ماده به شيوه علمي تغيير يافته‌اند تا بتوانند مقادير بيشتري آنتي تروجين توليد كنند. اين ماده پروتئيني است كه بعنوان يك رقيق كننده طبيعي خون مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اساس تخمين اين شركت‌ داروسازي، فقط در آمريكا 60 هزار تا 600 هزار نفر به اختلالي موسوم به كمبود وراثتي آنتي تروجين مبتلا هستند و داروي Atryn (آترين) با هدف پيشگيري از لخته شدن زياد خون در اين بيماران تجويز مي‌شود.