طبق آمار جدیدی که معاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی کشور، ارائه نموده اند، حدود 60 درصد از پزشکان، بیمارانشان را در مورد دارویی که برایشان، تجویز می کنند، راهنمایی و توجیه نمی کنند. ایشان همچنین تاکید کردند که تجویز دارو باید کاملا منطقی باشد و بیماران کاملا از میزان و نحوه ی مصرف داروهایشان، هوشیار شوند. با هم گزارش کامل این نقد را بخوانیم.

 

دکتر محمد جهانگیری در برنامه «نبض» که شب گذشته از شبکه خبر روی آنتن رفت، به مقوله چالش های تجویز دارو اشاره کرد و افزود: در تجویز دارو باید تشخیص درست باشد. اغلب بیماران که به پزشک مراجعه می کنند اگر دارو تجویز نشود فکر می کنند کاری انجام نشده است. انتخاب دارو بسیار مهم است و بعد باید پیگیری کرد که تجویز دارو منطقی باشد.

وی ادامه داد: تجویز منطقی دارو باید بر اساس نیاز بیمار و دوره درمان باشد، منطق این است که براساس پروتکل درمانی و تشخیص دارو تجویز شود و بر اساس آن نیز عمل کند.

جهانگیری گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده در دنیا، نیمی از داروهای تجویز شده مناسب و ایده آل نیست. یک سوم از داروها امکان جابجایی دارد. تقریبا ۶۰ درصد پزشکان راهنمای درست برای استفاده از دارو را به بیمار ارائه نمی دهند، بنابراین ممکن است بیمار زمان و دوره مصرف و همچنین نگهداری دارو را رعایت نکند که عوارض درمانی ایجاد شود.

وی با بیان این مطلب که تداخل دارویی موجب عوارض دارویی می شود، افزود: آمار در تجویز منطقی دارو این است که تعداد اقلام تجویزی ما متناسب با آمار جهانی است. از نظر قیمت دارو نیز متناسب با نورم میانی جهان هستیم البته دارو در ایران ارزان نیز است اما تعداد مراجعه بیمار به پزشک نشان دهنده این است که در موضوع ارجاع پزشک خانواده و فرهنگ سازی درست عمل نکرده ایم.

جهانگیری گفت: چون مهارت های نسخه نویسی در بعضی موارد انجام نشده است خطا زیاد دیده می شود. بیماران در تجویز دارو به خصوص درباره داروهای تزریقی اصرار می کنند که باید پزشکان در این باره مقاومت کنند و دارو باید با تشخیص پزشک باشد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی، افزود: موضوع دسترسی ها به سایر خدمات درمانی نیز مهم است چون نحوه ویزیت و درمان باید درست باشد.

وی گفت: اگر پزشک احساس کند که با بیمار مدام سروکار دارد تا درمان کامل شود باید اطمینان بین پزشک و بیمار بوجود آید و نیاز نیست خیلی از تشخیص ها با درمان دارویی باشد. ارتباط موثر بین پزشک و بیمار نیازمند وقت مناسب است

منبع: مهر نیوز