استفاده از مواد بی حس كننده هنگام تزریق دارو یا آزمایش های پزشكی ، خطرناك است.

استفاده از داروهای بی حس كننده و تركیب آن با داروهای تزریقی به ویژه پنی سیلین روشی است كه در برخی مراكز درمانی برای كاهش درد بیماران استفاده می شود؛ اما به كار بردن این روش ممكن است باعث به خطر افتادن جان بیمار شود.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

شواهد زیادی نشان داده است ، استفاده از مواد بی حس كننده هنگام تزریق دارو یا برخی روش های آزمایشگاهی موجب بروز عوارض حساسیتی ، مشكلا ت قلبی،عروقی و گاهی اختلال در نظم ضربان قلب می شود.