«تاليدوميد» معروف به داروي «بيماري صبح» كه باعث ‌شد بسياري از زنان، كودكان نارس و معيوب به دنيا بياورند، نخستين بار به دستور آدولف هيتلر توسط نازي‌ها توليد شد.

تحقيقات نشان داده است كه توليد اين دارو در واقع بخشي از برنامه سلاح‌هاي شيميايي نازي‌ها بوده است.

پيش از اين تصور مي‌شد كه اين دارو در اوايل دهه 1950 و توسط يك شركت آلماني به نام «شيمي گروننتال» توليد شد.

در آن زمان مصرف اين دارو توسط زنان باردار در سراسر جهان از سال 1957 تا 1961 منجر به تولد 10 هزار نوزاد ناقص در اروپا و آفريقا شد. در حال حاضر يك تيم تحقيقاتي جديد ادعا كرده‌اند كه تاليدوميد روي زندانيان در اردوگاه‌هاي آلمان از سوي نازي‌ها آزمايش مي‌شده است، تا معلوم شود كه آيا مي‌توان از آن به عنوان گاز فلج كننده اعصاب در جنگ‌هاي شيميايي استفاده كرد يا نه!

دكتر مارتين جانسون كه سرپرستي اين پژوهش را بر عهده داشته است، مي‌گويد نازي‌ها قبل از اين كه تاليدوميد را به شركت گروننتال بفرستند آن را روي زندانيان به عنوان گاز سمي براي تخريب سيستم عصبي آزمايش مي‌كردند.

دكتر جانسون در مصاحبه‌اي با روزنامه‌ تايمز اظهار داشت: در حال حاضر تقريبا مطمئن‌تر شده ايم كه تاليدوميد آخرين جنايت جنگي نازيها بوده است.

وي خاطر نشان كرد: هم اكنون كاملا بديهي است كه توليد و آزمايش اين دارو از سوي نازي‌ها در اردوگاه‌هاي جنگ جهاني دوم صورت گرفته است.