حرارت

حرارتی که در بدن انسان ایجاد میشود تنظیمش توسط سیستمی صورت میگیرد و این سیستم تنظیم حرارت در روزهای تابستانی و در زمان ورزش در صورتی که بدن بخواهد بیش از حد گرم شود از آن جلوگیری مینماید.اکنون میخواهیم به یک سوال بصورت کلی بپردازیم:آیا بدن زنان و مردان در برابر حرارت واکنش متفاوتی از خود نشان میدهند؟

یک مطالعه تازه نشان می‌دهد واکنش بدن نسبت به از دست دادن گرما هنگام ورزش در شرایطی که می‌تواند درجه حرارت خود را با موفقیت تنظیم کند، مستقل از جنسیت است.

بدن انسان مجهز به سیستم تنظیم‌کننده حرارت است که هنگام ورزش یا در روزهای گرم تابستان از گرم شدن بیش‌ازحد بدن جلوگیری می‌کند. تابه‌حال اعتقاد بر این بود مردان و زنان به خاطر ویژگی‌های جسمی در مقابل گرما واکنش‌های متفاوتی دارند؛ اما مطالعه تازه در دانشگاه ولونگونگ در استرالیا و دانشکده پرستاری در ژاپن این باور مرسوم را به چالش کشاند. محققان فرضیه‌ای را ارائه دادند که واکنش به گرما براساس نسبت بین سطح و توده بدن اما نه جنسیت تغییر می‌کند. فرضیه دوم این بود که افراد بزرگ‌تر بیشتر عرق می‌کنند به خاطر اینکه بدن آن‌ها در مقابل افزایش گرما تنظیم شود. این مطالعه عملکرد کنترل‌کننده رگ و تحریک‌کننده غدد عرق را در 60 شرکت‌کننده سالم (36 مرد و 24 زن) با اندام‌ها و اندازه‌های مختلف بدن بررسی کرد.

شرکت‌کنندگان دو تمرین را در شرایط 28 درجه سانتی‌گراد و 36 درصد رطوبت نسبی تکمیل کرده و سپس به مدت 20 دقیقه استراحت کردند؛ پس‌ازاین مدت با سرعت گرمازا به مدت 45 دقیقه مدام با دوچرخه پا زدند و در مرحله بعد، با شدت بسیار زیاد تمرین دوچرخه‌سواری کردند. تحت این شرایط بدن به‌طور طبیعی تلاش می‌کند با تعرق و افزایش جریان خون به پوست از بالا رفتن درجه حرارت جلوگیری کند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌واقع منطقه خاص توده، فاکتور مهمی است که واکنش‌های کنترل‌کننده رگ و تحریک‌کننده غدد عرق در مردان و زنان را تعیین می‌کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد واکنش بدن انسان در مقابل گرما به تغییرات مورفولوژیکی بستگی دارد و به جنسیت مربوط نمی‌شود. صرف‌نظر از جنسیت، تغییرات دمای بدن در مردان و زنان شرکت‌کننده عینا اتفاق می‌افتد.سپید

منبع : شفا آنلاین