دکترسلام: عينك هيچ تماس مستقيمي با چشم ندارد و در نتيجه آلودگي و عفونت را به چشم منتقل نمي كند در حاليكه لنزها با چسم تماس مستقيم دارند و به راحتي عفونت ها و بيماري ها را به چشم منتقل كرده و آسيب جدي به آن وارد مي كنند.

دكتر علي صادقي ، متخصص چشم پزشكي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: شايع ترين بيماري چشمي در كشور عيوب انكساري است كه هم اكنون بالاترين آمار جراحي ها را به خود اختصاص مي دهد.
وي ادامه داد: هم اكنون بهترين روش براي درمان عيوب انكساري عينك است و استفاده از ليزر و لنزهاي تماسي براي همه توصيه نمي شود.
وي با اشاره به اينكه قرينه چشم از غدد اشكي و شب ها از پلك ها تغذيه مي شود،  تأكيد كرد: لنزها مانع تغذيه قرينه شده و تغذيه اين بخش را مختل مي كنند.
وي تصريح كرد: ممكن است زخم قرينه بر اثر استفاده از لنز ايجاد شود كه علائم آن قرمزي، خارش ،درد و آبريزش چشم است.