نتیجه ی تحقیقاتی بر روی کیفیت اسپرم مردان، نشان داد که گردو می تواند تاثیر زیادی کیفیت آن داشته باشد. در این آزمایش ثابت شد مردانی که در طول روز حدود 75 گرم گردو مصرف میکنند، مایع منی پر کیفیت تری نسبت به افرادی که گردو را در برنامه غذایی روزانه خود نمی گنجانند، دارند.

در نتیجهٔ یک مطالعهٔ جدید مشخص شده است پیروی از رژیم غذایی که در آن روزانه ۷۵ گرم گردو موجود باشد، باعث ایجاد سرزندگی (تحرک) و بهبود مورفولوژیک (از نظر شکل و ریخت) در اسپرم می‌شود که هر دو نشانگر کیفیت مایع منی در مردان است و سبب افزایش باروری آنها خواهد شد.

یک تحقیق تازه معلوم کرده است نسبت به کسانی که در رژیم غذایی روزانه خود گردو استفاده نمی‌کنند، مردانی که روزانه ۷۵ گرم گردو مصرف می‌کنند دارای کیفیت بهتری در مایع منی خود هستند و در نتیجه شانس بیشتری برای باروری و تزاید نسل دارند.
یافته‌های این تحقیق بر اساس آزمایش روی موش‌ها نشان داد آن دسته از موش‌هایی که  ۱۹/۶  درصد کالری رژیم غذایی آنها را گردو تشکیل می‌داد، پیشرفت قابل توجهی از نظر کیفیت اسپرم و از طریق کاهش یافتن پراکسیداسیون لیپیدی (lipid peroxidation) داشتند. پراکسیداسیون فرایندی است که به سلول‌های اسپرم صدمه می‌زند.
صدمات سلولی به غشاء اسپرم نیز آسیب می‌رساند. غشاء اسپرم از اسیدهای چرب غیر اشباع (polyunsaturated fatty acids یا PUFAs) ساخته شده است.
«پاتریشیا ای.مارتین دلئون» محققی که همراه با گروهی از دانشگاه دالاور امریکا این مطالعه را انجام داده، گفت: «خوردن گردو، که عمدتاً از اسیدهای چرب غیر اشباع (PUFAs) تشکیل شده، احتمالاً می‌تواند سبب کاهش این آسیب‌ها و صدمات شود. یک اونس گردو (حدود ۲۸ گرم)، حاوی ۱۳ گرم اسید چرب غیر اشباع از مجموع ۱۸ گرم چربی موجود در آن است».

خبرپو