با کمک فعالیت های ورزشی مختلف قادر خواهید بود خستگی و ناراحتی های روحی ناشی از امراض سرطانی را از تنتان بیرون کنید و احساس کسالت نکنید مقابله با خستگی در مبتلایان به انواع سرطان ها با رفتاردرمانی میسر خواهد بود به پیشنهادات پزشکی در این باره دقت کنید .

سرطان‌ها و رو‌ش‌های درمانی مختص آن‌ها می‌توانند بسیار طاقت‌فرسا باشند و بیماران را با خستگی مفرط مواجه کنند. با این‌حال، یکی از بررسی‌های جامع اخیر نشان می‌دهد که ورزش کردن می‌تواند خستگی ناشی از سرطان را کاهش بدهد. گزارشی از این بررسی در JAMA Oncology منتشر شده است. در این بررسی جامع، ۱۳ مورد از مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفتند که در مجموع شامل بیش از ۱۱ هزار نفر از افراد مبتلا به سرطان می‌شدند. محققان درنهایت به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ورزشی یا رفتاردرمانی می‌تواند حتی از داروهای تجویزی نیز در مقابله با اثرات خستگی ناشی از سرطان موثرتر باشد. دکتر کارن ماستیان (از اعضای دانشگاه روچستر و مسئول این مطالعه) می‌گوید: «ورزش و روان‌درمانی، و ترکیبی از این دو روش مداخله‌ای با همدیگر، بیشترین تاثیر را در مقابله با خستگی ناشی از سرطان دارد و حتی از همه داروهای فعلی بهتر است». محققان به‌عنوان نتیجه اعلام کردند که پزشکان باید فعالیت‌های ورزشی و روان‌درمانی‌ها را به‌عنوان اولین روش درمانی برای مقابله با خستگی ناشی از سرطان در نظر بگیرند و استفاده از داروها را در اولویت دوم قرار بدهند. البته ورزش‌های سخت و پُرفشار مورد نظر محققان نیست، بلکه هدف آنان بیشتر به دور کردن بیماران مبتلا به سرطان از بی‌تحرکی معطوف می‌شود.

سلامتیسم