استراحت در فضاهای کم و در موقعیت سفر بسیار مهم است و اگر شخص با روش های استراحت در سفر(در هواپیما-اتوبوس و..) آشنا شود و آنها را به کار گیرد می تواند در حین سفر خوابی راحت و آسوده را تجربه کند و بدون خستگی مسیر را طی نماید.اگرچه که فضای کم ،امکان خواب راحت را از شما می گیرد اما به چند روش می توان تا حدودی این مسئله را حل کرد.
اگر از افرادی هستید که همیشه صندلی کنار پنجره را انتخاب می کنید پس امکان تکیه دادن به دیواره کابین را دارید.
روش فوق هم یک نوع خوابیدن در هواپیما است اما برای افراد دارای قد بلند پیشنهاد نمی شود.
تکیه دادن به شانه همراهتان هم می تواند خوب باشد.البته اگر او نیز راضی باشد و دوم اینکه غریبه هم نباشد.
روش دست به سینه و سر بالا به یاد دوران مدرسه برای کسانی که در صندلی وسط می نشینند.
داشتن بالشت مسافرتی به شما در داشتن وضعیتی آرام و راحت کمک می کند.
گاهی هم ممکن است خوش شانس باشید و با یک پرواز تقریبا خالی سفر کنید.
تغییر وضعیت پشته صندلی برای ایجاد یک وضعیت ریلکس می تواند موثر باشد اما توجه کنید برای همسفر پشت سریتان ایجاد مزاحمت بیش از حد نکنید.
با حالت فوق در صورتی که برای رفت و آمد در راهرو مزاحمت ایجاد نکنید،می توانید استراحت کنید.
اگر دارای هیکل ظریفی هستید حلقه کردن بدن به شکل جنین را هم می توانید امتحان کنید.

منبع/آخرین خبر