کارخانه سنگ سازی در شکم مرد هندی این خبر بسیار عجیب و غیر منتظره است زیرا از منظر علمی و پزشکی تولید بیش از 800 سنگ داخل بدن یک انسان امکان پذیر نیست و بسیار شگفت انگیز است اما از شکم مرد هندی 838 سنگ به وسیله جراحی خارج شد.در طی انجام عمل جراحی، پزشکان 838 سنگ را از شکم مرد هندی خارج کردند! پزشکان پس از جراحی بیمار مبتلا به سرطان، از کیسه صفرای وی 838 سنگ ساخته شده از نمک را خارج کردند.

منبع/آخرین خبر