پژوهشگران اسپانيايي اعلام كردند: رژيم غذايي غني از امگا-3 در پيشگيري از مقاومت انسوليني تاثير سودمندي دارد.

بر اساس يافته‌هاي اين محققان؛ اسيدهاي چرب امگا-3 كه در ماهي سالمون يا آزاد و ملاهي ساردين به ميزان زيادي يافت مي‌شود، از آسيب ديدگي كبدي و همچنين بروز مقاومت انسوليني جلوگيري مي‌كند.

جوآن كلاريا، محقق دانشگاه بارسلونا در مطالعات اخير خود دو نوع ليپيد به نام‌هاي پروتكتينز (protectins) و ريزولونيز (resolvins) را در اسيدهاي چرب امگا-3 شناسايي كرده است.

وي خاطرنشان مي‌كند كه اين دو ليپيد تاثير محافظي مزبور را اعمال مي‌كنند.

وي به همراه دستيارانش چهار گروه از موشهاي آزمايشگاهي با يك ژن تغيير يافته را مورد مطالعه قرار دادند. اين تغيير ژنتيكي باعث مي‌شد كه موشها به چاقي و ديابت مبتلا شوند. به يك گروه از موشها رژيم غذايي غني از امگا 3 داده شد و گروه دوم تحت يك رژيم غذايي كنترل شده قرار گرفت. به گروه سوم اسيد دوكوزاهگزانوئيك و به گروه چهارم نيز ليپيد داده شد. پس از گذشت پنج هفته، سرم خوني و نمونه‌هايي از كبد موشها مورد آزمايش قرار گرفت. طي آزمايشات معلوم شد؛ موشهايي كه رژيم غذايي غني از چربي امگا – 3 داشتند نسبت به سه گروه ديگر كمتر در ناحيه كبد دچار التهاب شدند و هم چنين تحمل انسوليني آنها نيز بهبود پيدا كرد. محققان دريافتند: علت اين تاثير مطلوب تشكيل پروتكتينز و ريزولونيز از اسيدهاي چرب امگا-3 بوده است.

محققان مي‌گويند: مطالعات ما براي نخستين بار نشان داد كه اين دو ليپيد حاصل از امگا-3 در واقع مشكلات كبدي مانند نارسايي‌هاي هپاتيك و مقاومت انسوليني در افراد چاق را كاهش مي‌دهد.

نتايج اين تحقيق در مجله بيولوژي آزمايشي منتشر شده است.