4757_orig

پزشکان  همواره نگران این هستند که بیماران داروهای خود را بموقع و به بطور مرتب استفاده کنند و استفاده بعضی  داروها واقعا سخت است. شیوه های گوناگونی استفاده بکار برده میشود تا بکاربردن دارو را برای بیمار  را مقبول تر کند ولی اکنون شیوه نوینی کشف شده است استفاده از کنتاکت لنز یا لنز های تماسی برای آزاد کرد داروهای ضد گلوکوم در چشم.

گلوکوم یا آب سیاه بیماری است که به علت افزایش فشار داخل چشم ایحاد میشود و این افزایش فشار موجب آسیب های جدی به چشم و کاهش بینایی و در نهایت کوری میگردد. درمان این بیماری عمدتا استفاده از داروهایی بصورت قطره چشمی به منظور کاهش فشار داخل آن است.

در روش جدید لنزهای تماسی ابداع شده که در حاشیه آن یک لایه نازک از یک پلیمر خاص کارگذاشته شده است. این پلیمر داروی ضد گلوکوم را در خود جای داده و وقتی لنز بر روی چشم قرار میگیرد بطور آهسته و ممتد شروع به آزاد کردن دارو بر سطح چشم میکند. به این ترتیب نیاز به اینکه بیمار هر روز چند نوبت قطره درون چشم خود بریزد از بین میرود و در واقع این کنتاکت لنز است که وظیفه رساندن دارو به چشم بیمار را به عهده میگیرد

منبع-http://www.iranorthoped.ir