مدير كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: مصرف داروي مسكن ترامادول در كشور تا سال گذشته رو به افزايش بود و به 39 تن در سال رسيد اما امسال مصرف آن كاهش يافت و تا آخر سال حدود 28 تن ترامادول در كشور مصرف مي‌شود.

اكبر عبداللهي اصل، پنجشنبه در همايش كنترل سوء مصرف ترامادول در تالار مركز قلب تهران، افزود: نمي توان به صراحت گفت كه مصرف داروي ترامادول خوب است يا بد، زيرا ممكن است فردي از مواد مخدر سنگين به اين ماده رو آورد يا اينكه فقط معتاد به ترامادول باشد.
وي اضافه كرد: داروهاي مخدر دسته‌بندي‌هاي مختلفي دارند، در يك دسته‌بندي 400 نوع داروي مخدر را در يك دسته قرار مي‌دهند، ديازپام و داروهاي مشابه آن را در دسته دوم و پيش سازهاي مواد مخدر ديگر را در دسته سوم قرار مي‌دهند در مورد ترامادول چون يك مسكن است و تركيب شيميايي ديگري دارد، شك و شبهه وجود دارد به همين علت در دنيا آن را در هيچ يك از اين 3 دسته قرار نداده‌اند.
مدير كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت ادامه داد: ترامادول از سال 81 براي اولين بار به عنوان يك مسكن در كشور ما مورد مصرف قرار گرفت، در آن زمان فقط آمپول تزريقي100ميلي گرمي آن در بازار بود كه 43 هزار ويال دارويي آن در آن سال مصرف شد، بعد از آن قرص 50 و 100 ميلي‌گرمي آن وارد بازار شد و با ورود آمپول 50 ميلي گرمي آن آمپول 100 ميلي گرمي كم كم از بازار جمع شد.
وي گفت: سرانه مصرف داروي ترامادول در سال 81 حدود 54 ميلي گرم بود اما بعد از آن تا سال 85 هر سال افزايش يافت و به عدد سرانه 580 ميلي گرم براي هر نفر رسيد اما امسال با كنترل‌هاي بيشتر، اين ميزان كاهش يافت و به سرانه 400 ميلي‌گرم رسيد، به بيان ديگر در سال 82 حدود 3 هزار و 580 كيلوگرم از اين دارو در كشور مصرف شد. در سال 85 اين ميزان به 40تن در سال رسيد و در سال 86 اين ميزان به 39 تن كاهش يافت. امسال نيز پيش بيني مي‌شود تا آخر سال حدود 28 تن از اين دارو در كشور مصرف شود.
عبداللهي‌اصل افزود: در زمان حاضر 15 شركت مجوز توليد داروي ترامادول را دارند،‌80 درصد آنها ماده اوليه اين دارو را از داخل توليد مي‌كنند اما به علت اينكه 20درصد داروي توليد شده ترامادول در كشور از ماده اوليه خارجي است شاهد تنوع و قيمت‌هاي متفاوت اين دارو در كشور هستيم. شركت‌هاي توزيع كننده مجاز اين دارو نيز سال گذشته به 2 شركت كاهش يافت كه البته امسال يك شركت ديگر نيز به آن اضافه شد.
وي اضافه كرد:‌ گر چه داروي مسكن ترامادول جزء داروهاي بدون نسخه(OTC) نيست اما متأسفانه شاهد فروش بدون نسخه آن در كشور هستيم كه البته به علت تحت پوشش بيمه نبودن آن آمار دقيقي در اين زمينه در دست نيست.
وي گفت: با تصويب كميسيون بهداشت و درمان مجلس امسال قيمت ترامادول 2 برابر شد و قرار شد، درآمد ناشي از اين افزايش قيمت براي كاهش قيمت داروهاي اساسي‌تر هزينه شود.
وي افزود: فهرست ملي دارويي كشور ما نيز بر اساس شرايط اجتماعي مانند جوان بودن جمعيت، در حال توسعه بودن و ويژگي‌هاي فرهنگي و مذهبي هر سال بازنگري مي‌شود و اين فهرست بر اساس فهرست دارويي سازمان ملل يا كشورهاي ديگر تنظيم نمي‌شود.
عبدالهي اصل اضافه كرد: ترامادول اكنون مشكل دارويي كشور ما نيست، مشكلات مهمتري وجود دارد از جمله اينكه از داروي سودوافدرين به عنوان پيش ساز مواد روانگردان و اكستازي در كشور استفاده مي‌شود، به همين علت توليد اين دارو در كشور ممنوع و متوقف شده است و در تلاشيم تا جايگزيني را براي آن معرفي كنيم.
وي گفت: در تمام دنيا داروهاي مسكن تنوع زيادي دارند اما در كشور ما اكنون فقط 4 نوع داروي مسكن بدون نسخه وجود دارد كه اگر مصرف هر يك از آنها مانند استامينوفن كدئين كاهش يابد، مصرف داروي ديگر افزايش مي‌يابد، بنابراين يكي از سياست‌هاي وزارت بهداشت افزايش و تنوع بخشيدن به داروهاي مسكن در كشور است.