اداره غذا و داروی آمریکا در 19 ژانویه 2016، داروی اوفاتوموماب ofatumumab را با نام تجاری Arzerra به عنوان درمان نگهدارنده برای بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتیک مزمن عودکننده یا پیشرونده تائید کرد.این دارو پیش ازاین برای بیماران درمان نشده، برای بیمارانی که برای درمان مبتنی بر فلودارابین نامناسب هستند و برای بیمارانی که به فلودارابین و المتوزوماب مقاومت نشان می‌دهند، تائید شده بود.

در 28 ژانویه 2016، سازمان غذا و دارو، اریبولین eribuli- را با نام تجاری Halave- برای درمان بیماران مبتلا به لیپوسارکوم غیرقابل برداشت یا متاستاتیک، که پیش از این درمان‌های حاوی آنتراسیکلین دریافتکرده بودند، تائید کرد.

در 19 فوریه 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا داروی پالبوسیسلیب را با نام تجاری Ibrance (محصول فایزر) در ترکیب با فولوسترانت fulvestranبرای درمان زنان مبتلا به سرطان پستان گیرنده هورمون مثبت، HER2-negative پیشرفته یا متاستاتیک که بیماری آنها به دنبال درمان اندوکرین پیشرفت کرده، تائید کرد.
در 26 فوریه 2016، سازمان غذا و دارو، داروی اوبینوتوزوماب obinutuzumab را با نام تجاری Gazyva (محصول Genentech)، برای تجویز در ترکیب با bendamustine، و به دنبال آن، مونوتراپی obinutuzumab برای درمان بیماران مبتلا به فولیکولار لنفوما که پس از درمان با رژیم‌های درمانی حاوی ریتوکسیماب، بیماری عود کرده یا مقاوم به درمان هستند، تائید کرد.
در 26 فوریه 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا داروی اورولیموس everolimus را با نام تجاری Afinitor (محصول شرکت Novartis) برای درمان بزرگسالان مبتلا به تومورهای نورواندوکرین پیشرونده، تمایز یافته و غیرعملکردی دستگاه گوارش یا با منشا ریه که غیرقابل برداشت، پیشرفته موضعی یا متاستاتیک باشند، تائید کرد.
در 11 مارس 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا کپسول‌های کریزوتینیب crizotinib را با نام تجاری Xalkori (محصول Pfizer) برای درمان بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک متاستاتیک که تومورهای آنها ROS1-positive هستند، تائید کرد.
در 30 مارس 2016، سازمان غذا و دارو، داروی دفیبروتید سدیم defibrotide sodium را با نام تجاری Defitelio (محصول شرکت Jazz Pharmaceuticals) برای درمان بزرگسالان و کودکان مبتلا به بیماری ونو ـ اوکلوسیو، که تحت عنوان سندرم سینوزوئیدال انسدادی نیز شناخته می‌شود، و به دنبال پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دچار اختلال عملکردی کلیوی یا پولمونری می‌شوند، تائید کرد.
در 25 آوریل 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا، داروی کابوزانتینیب cabozantinibرا با نام تجاری Cabometyx (محصول Exelixis) برای درمان کارسینومای سلول کلیوی پیشرفته، در بیمارانی که پیش از این تحت درمان با آنتی‌آنژیوژنیک قرار داشته‌اند، تائید کرد.
در 11 آوریل 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا، داروی ونتوکلاکس venetoclax را با نام تجاری Venclexta (محصول AbbVie) برای درمان بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتیک مزمن با یک حذف در 17p، که پیش از این حداقل یک درمان گرفته بودند، تائید کرد. حذف 17p باید بوسیله تستی که این سازمان تائید کرده، مشخص شود.
در 13 می 2016، سازمان غذا و دارو کپسول‌های lenvatinibرا با نام تجاری Lenvima (محصول Eisai) در ترکیب با اورولیموس، برای درمان کارسینومای سلول کلیوی پیشرفته، به دنبال یک درمان قبلی با آنتی‌آنژیوژنیک، تائید کرد.
در 17 می 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا، طی یک پروسه تسریع شده، داروی nivolumab را با نام تجاری Opdivo (محصول Bristol-Myers Squibb) برای درمان بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین کلاسیک، که بیماری آنها پس از پیوند سلول‌های بنیادی خونساز اتولوگ و درمان با brentuximab vedotinپس از پیوند، عود کرده یا پیشرفت داده شده، تائید کرد.
در 18 می 2016، داروی atezolizumab (با نام تجاری Tecentriq و محصول Genentech) که نوعی آنتی‌بادی anti–PD-L1 است، برای درمان بیماران مبتلا به کارسینومای اوروتلیال متاستاتیک یا پیشرفته موضعی که در طول درمان با- پس از درمان با کموتراپی پلاتینوم بیماری پیشرفت کرده یا طی 12 ماه درمان نئوادجوانت یا ادجوانت با کموتراپی حاوی پلاتینوم بیماری‌شان پیشرفت کرده، بوسیله سازمان غذا و دارو تائید شد.
در 5 آگوست 2016، سازمان غذا و دارو طی یک پروسه تسریع شده، داروی pembrolizumab (محصول Merck) را برای درمان بیماران مبتلا به اسکوآموس سل کارسینومای متاستاتیک یا عودکننده سر و گردن، با پیشرفت بیماری روی درمان یا پس از کموتراپی حاوی پلاتینوم، تائید کرد.
در 18 اکتبر 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا داروی atezolizumab را با نام تجاری Tecentriq (محصول Genentech) برای درمان بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک متاستاتیک که بیماری‌شان درحین یا به دنبال کموتراپی حاوی پلاتینوم پیشرفت داشته، تائیدکرد. بیماران با انحرافات ژنومیک توموری EGFR یا ALK باید روی درمان‌های مورد تائید FDA، پیش از دریافت atezolizumab بیماری‌شان پیشرفت کرده باشد.
در 19 اکتبر 2016، سازمان غذا و دارو، olaratumab را با نام تجاری Lartruvo (محصول Eli Lilly and Company) برای درمان بیماران مبتلا به سارکومای بافت نرم که کاندید درمان با رادیوتراپی یا جراحی نیستند و با زیرگروه‌های هیستولوژیک که مناسب درمان با رژیم‌های درمانی حاوی آنتراسیکلین هستند، تائیدکرد.
در 24 اکتبر 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا، داروی pembrolizumab را با نام تجاری Keytruda (محصول Merck) برای درمان بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک متاستاتیک که تومورهایشان PD-L1 را بروز داده، تائید کرد.
در 10 نوامبر 2016، داروی nivolumab (با نام تجاری Opdivo و محصول Bristol-Myers Squibb)، برای درمان بیماران مبتلا به اسکوآموس سل کارسینومای متاستاتیک یا عود کننده سر و گردن با پیشرفت بیماری روی درمان یا پس از آن با رژیم درمانی حاوی پلاتینوم، تائید کرد.
در 21 نوامبر 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا daratumumab را با نام تجاری Darzalex و محصول Jansse- Biotech، در ترکیب با lenalidomide و دگزامتازون، یا bortezomibو دگزامتازون، برای درمان بیماران مبتلا به مالتیپل میلوما که پیش از این حداقل یک دوره درمان شده باشند، تائید کرد.
در 6 دسامبر 2016، سازمان غذا و دارو، bevacizumab را با نام تجاری Avasti- و محصول Roche، یا در ترکیب با کاربوپلاتین و پاکلیتاکسل و جمسیتابین، به دنبال bevacizumab به تنهایی، برای درمان بیماران مبتلا به سرطان اپی‌تلیال تخمدان، سرطان لوله‌های فالوپ یا پریتونئال اولیه عود کننده و حساس به پلاتینوم تائید کرد.سپیدمنبع: شفا آنلاین