برای موفقیت در کار ها روش های فراوانی وجود دارد. بدون شک شما برای دست یابی به موفقیت باید فاکتور هایی را داشته باشید و نکات مهمی را نیز رعایت کنید. یکی از مهمترین این نکات داشته دید مثبت و تغییر دیدگاهتان نسبت انجام کار است که می تواند کمک شایانی را به شما بکند. با دکتر سلام همراه باشید.

شیوا وکیلی روان‌شناس تربیتی اظهار داشت: گاهی به دلیل برخی عوامل از جمله ترس از سختی یا حجم سنگین کار، در انجام به موقع فعالیت ها کوتاهی می‌کنیم و به نوعی کار را پشت گوش انداخته و حوصله انجام فعالیت مورد نظر را نداریم که با اجرای نکاتی این مشکل رفع می شود.
وی افزود: مهم ترین نکته‌ای که باید در اجرای به موقع کارها در نظر گرفته شود، تهیه یک برنامه ریزی دقیق است، به طوری که با نوشتن عواملی که موجب تنبلی و عدم انجام فعالیت‌ها می شود می توان اولین گام را برای رفع این مشکل برداشت.
وکیلی در ادامه گفت: دید ساده و مثبت نسبت به انجام کار، نقش مهمی در ایجاد اشتیاق برای شروع آن دارد و به جای انتخاب هدف های کمال گرایانه یا بزرگ می توان ابتدا از اهداف مهم و واقعی تر آغاز کرد.
این روان شناس تربیتی در پایان تأکید کرد: برای اجرای راحت‌تر کارها می توان فواید و ضررهای انجام  فعالیت مورد نظر را در زمان فعلی و در آینده یادداشت کرد. وقتی پی به مزیت های اجرای هر چه زودتر آن‌ ببرید، بدون شک برای انجام آن زود هنگام اقدام خواهید کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران