امروزه کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی گشت میزنند و زمان زیادی را صرف سرگرم شدن با آن ها می کنند می خواهیم با عوارض روحی و روانی استفاده دائم از این شبکه ها آشنا شویم انزوای اجتماعی یکی از پیامدهای مخرب حضور در شبکه های مجازی به شمار می رود که در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انزوای اجتماعی، یکی از مشکلات روبه‌رشد در سراسر جهان است. مطالعات متعددی نیز در سال‌های اخیر، ارتباط بین انزوای اجتماعی و افزایش خطر مرگ را مطرح کرده‌اند. در همین راستا، گروهی از محققان دانشگاه پیتسبورگ تصمیم گرفتند تا تاثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی را بر انزوای اجتماعی بررسی کنند. گزارشی از این مطالعه در American Journal of Preventive Medicine منتشر شده است. یافته‌های آنان با در نظر گرفتن طیف وسعی از عوامل اجتماعی و جمعیت‌شناختی نشان می‌دهند که کاربرانی که بیشتر از ۲ ساعت در روز از رسانه‌های اجتماعی (شبکه‌های مجازی) استفاده می‌کنند، ۲ برابر بیشتر از دیگران با مشکل انزوای اجتماعی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، افرادی که بیشتر از ۵۸ بار در هفته به صفحات اجتماعی خودشان رجوع می‌کنند، احتمال مواجه شدن با انزوای اجتماعی را تا ۳ برابر افزایش می‌دهند. به‌گفته محققان، یکی از فرضیه‌ها این است که زمان صرف‌شده در رسانه‌های اجتماعی به‌راحتی می‌تواند جای تعاملات انسانی چهره به چهره را بگیرد که از اهمیت و اعتبار بسیار بیشتری برخوردار هستند. فرضیه بعدی این است که تماس مداوم با رسانه‌های اجتماعی، احساس محرومیت را در کاربران افزایش می‌دهد. فرضیه سوم هم این است که رسانه‌های اجتماعی می‌توانند احساس حسادت را در کاربران برانگیخته و از این طریق هم حس انزوای اجتماعی را بیش از پیش در فرد تقویت کنند.

سلامتیسم