یک خانواده آمریکایی پس از مشاهده گربه زخمی که توسط حمله سگ دچار قطع شدن یک پا و یک دست او شده بود تصمیم گرفتند گربه حادثه را دیده را نزد خود بیاورند و مراحل درمانی آن را برای زنده ماندن انجام دهند.سال 2014 بود که زوج مک‌کارتی که در اوکلند آمریکا سکونت دارند، گربه‌ای 3 پا به نام سایمون را به خانه خود آوردند تا از آن مراقبت کنند.
چند روز از قبول کردن سرپرستی این گربه نگذشته بود که سگ همسایه به آن حمله کرد و دیگر پای او را هم از تن او جدا کرد و این گربه فقط یک پای جلو و یک پای عقب داشت اما خانواده مک‌کارتی 22 هزار دلار برای آن خرج کردند تا زنده بماند.
حالا سایمون، این گربه با دو پایی که برایش باقی مانده است، دوباره می‌تواند در اطراف خانه بدود و برای خود بازی کند.

منبع/باشگاه خبرنگاران