خوردن

گیرنده نوری در سیستم بینایی ما وجود دارد که از 3 نوع بهره می برد.از این رو ما میتوانیم رنگ های زیادی را مشاهده نماییم.انسان میتواند بیشتر از حیوانات رنگ ها را مشاهده کند.چراغ راهنمایی را تصور کنید،رنگ هایی که ما میبینیم هم در آنچه که صرف میکنیم نقش دارند.بر اساس گفته محققان،در انتخاب مواد غذایی حس بینایی حسی اصلی در انسان میباشد.

درحقیقت ما برای ارزیابی میزان دریافت کالری به کدهای رنگی اتکا می‌کنیم.

سیستم بینایی انسان <Human visual system>دارای 3 نوع گیرنده نوری است. بنابراین ما قادر به مشاهده تعداد زیادی رنگ (بیشتر از حیوانات با یک یا دو گیرنده نوری و کمتر از حیوانات با 4 یا 5 نوع گیرنده نوری) هستیم. انسان برخلاف سگ که به حس بویایی خود وابسته است، به حس بینایی متکی است.

انسان‌ها به خصوص در تشخیص رنگ سبز از قرمز کارآمد هستند. در مواد غذایی طبیعی رنگ به عنوان شاخصی که میزان کالری غذا را تخمین می زند، کاربرد دارد. مواد غذایی غیرفرآوری شده هرچه قرمزتر باشند احتمالا حاوی مواد مغذی بیشتری هستند، درحالی‌که مواد غذایی سبز رنگ معمولا کم‌کالری هستند. این اصل حتی در مورد مواد غذایی فرآوری‌شده یا پخته نیز که در آن‌ها رنگ اثربخشی خود را به عنوان شاخص میزان کالری از دست داده، صادق است.

در مطالعه حاضر به افراد سالم مجموعه بزرگی از عکس‌های مربوط به مواد غذایی و مواد غیرغذایی نشان داده شد. در این مطالعه شرکت کنندگان مواد غذایی قرمز را در گروه پرکالری و مواد غذایی سبز را در گروه کم‌کالری طبقه‌بندی کردند. استفاده از رنگ فقط برای مواد غذایی کاربرد داشت و در مورد مواد غیرخوراکی نقشی نداشت.

منبع : شفا آنلاین