استفاده از نوعی داروی جدید در درمان فلج ناشی از ام.اس موثر است.

بر اساس ارزیابی ها ، استفاده از دارویی موسوم به فامپیریدین ، باعث بهبود راه رفتن بیماران مبتلا به ام اس می شود.

بررسی ها نشان می دهد: آن دسته از مبتلایان به ام اس كه فلج شده اند، با مصرف این دارو به مدت 14 هفته ، دست كم می توانند 10 متر راه بروند.

به گفته پزشکان : برای عرضه این دارو به بازار و استفاده گسترده از آن ، بررسی های بیشتر ضروری است .