سرطان پستان

Breast Cancer یا به زبان فارسی سرطان پستان،1 نوع از سرطان میباشد که بافت پستان مکان شروعش است.زمانی که از نوک پستان مایه ترشح میشود یا شکل پستان تغییر پیدا میکند و یا توده ای در پستان دیده میشود،میتوان این فکر را کرد که سرطان پستان به سراغمان آمده است.آیا با ورزش کردن میتوان احتمال عود سرطان پستان را کاهش داد؟

احتمال زنده ماندن بعد از ابتلا به سرطان پستان نسبت به بسیاری از دیگر سرطان‌ها بالا است. بیش از 90 درصد این سرطان‌ها در مراحل ابتدایی کشف می‌شوند و احتمال زنده ماندن ده سال بعد از درمان آن فعلا در حدود 85 درصد است.

با این حال گاهی حتی بعد از درمان موفق سرطان بعد از مدتی عود می‌کند. بررسی‌ها نشان داده که حدود سی درصد از سرطان‌های پستان درمان شده، در سال‌های بعد متاستاز می‌دهند.

حالا یک مطالعه جدید نشان داده که بعد از درمان سرطان پستان می‌تواند با انجام اقداماتی احتمال عود آن را کاهش داد. این مطالعه توسط محققان مرکز Sunnybrook Health Sciences با بررسی 67 مطالعه قبلی و در کانادا انجام شده و نتایج آن در مجله Canadia- Medica- Associatio- Journa- منتشر شده است.

مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی و ممانعت از افزایش وزن بیشترین تاثیر را در کاهش احتمال عود سرطان پستان دارد. با این حال مصرف ویتامین موجب کم شدن 15 درصدی مرگ و میر سرطان پستان می‌شود. ویتامین D درصد پوکی استخوان را به دنبال شیمی درمانی کاهش می‌دهد.

منبع : شفا آنلاین