برنامه سلامت نوروزی، از اول اسفندماه سال جاری شروع خواهد شد و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت. همچنین اقدامات و وظایف اکیپ های مسئولان بهداشت محیط در نوروز سال جاری اعلام گردیده است. با هم به بررسی این اعلامات و بنامه ها می پردازیم.

سیدرضا غلامی مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اهم اقدامات  اکیپ های بهداشت محیط بر اساس گزارشات رسیده تا کنون را به شرح ذیل اعلام شده است:

۱- بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی حساس با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی حساس به تعداد ۲۱۲۱۶۴ مورد

۲- بازرسی بهداشت محیطی از اماکن عمومی حساس به تعداد ۵۰۹۷۲ مورد

۳- بازرسی بهداشت محیطی از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی از طریق سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی به تعداد ۶۱۱۷ مورد

۴- بازرسی بهداشت محیطی از سامانه های آبرسانی به تعداد ۱۲۷۱۲ مورد

۵- بازرسی بهداشت محیطی با اولویت کنترل دخانیات از مراکز عرضه قلیان به تعداد۳۹۷۱ مورد

۶- کل بازرسی انجام شده ۲۸۵۹۳۶ مورد

۷- مقدار مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم شده ۴۳۲۵۷۹ کیلو گرم

۸- مراکز و اماکن متخلف معرفی به دستگاه قضایی به تعداد ۴۶۷۵ مورد

۹- مراکز و اماکن متخلف تعطیل شده به تعداد ۹۸۷ مورد

خبرپو