نماز

همانطور که میدانید در هر کار خدا حکمتی است و نمیتوان این حکمت را نادیده گرفت.در زمان های قدیم که امکانات زیادی نبوده است خدا میداند که نماز خواندن چند نفر را از عذاب دنیوی نجات داده و خواصش چه افرادی را در بر گرفته است.بر اساس جدیدترین تحقیقات،حرکاتی که در نماز یومیه انجام میشود سبب تسکین درد کمر خواهد شد و این حرکات به یوگا شباهت زیادی دارند.

محققان دانشگاه بینگهامتون نیویورک دریافتند انجام منظم این حرکات می تواند شیوه ای موثر و کم هزینه در درمان مشکل پشت درد و کمردرد برای بیماران باشد.

طبق نتایج این مطالعه، حالات بدنی مسلمانان به هنگام نماز خواندن که شامل زانو زدن و قرار دادن پیشانی بر روی زمین است، در صورت انجام منظم، برای کاهش پشت درد فوق العاده است.

دکتر محمد خصاونه، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «حرکات حین نماز مشابه با یوگا یا ورزش درمانی است که برای کاهش پشت درد استفاده می شود. وانگهی مطالعات قبلی ارتباط قوی بین نمازخواندن و احتیاط در مورد حفظ سبک زندگی سالم را به اثبات رسانده است.»

در این تحقیق، تیم مطالعه با استفاده از مدل کامپیوتری زنان و مردان سالم از ادیان و سوابق ملی مختلف پرداختند. این مدل نشان داد زاویه زانوها به سمت پایین به هنگام نمازخواندن در واقع با کاهش این درد مرتبط است.

به گفته خصاونه، «حرکت سجده موجب افزایش کشش مفاصل می شود. به افراد مبتلا به پشت درد توصیه می شود که زمان بیشتری در این وضعیت قرار گیرند.»

منبع : مهر نیوز