insulin-pen-and-lid

پژوهشگران انگلیسی در حال انجام ارزیابی بالینی  یک فن آوری نوین هستند که قادرند به معالجه  زخم های پا در بیماران دیابتی کمک کند.

 زخم پا یکی از عوارض نسبتاً شایع در میان عوارض دیابت است. بالا بودن قندخون بیش از مقدار طبیعی می تواند سبب کاهش شدید حس درپاها شود که نتیجه ی کاهش عملکرد اعصاب و  کاهش خونرسانی به پاهاست. در موارد شدید، زخم های ایجاد شده می تواند به عفونت انجامیده و سبب مرگ بافت مورد نظر (گانگرن) وافزایش خطر قطع عضو شود. درمان سریع وموثر این نوع زخمها برای جلوگیری از گسترش  عفونت وخطر بروز گانگرن وقطع عضو بسیار ضروری است. تحقیقات پری کلینیکی بروی تکنولوژی  جدید که ابزار WoundWand  Debridementنام دارد، نشان داد این تکنولوژی بسیار موثر ومفید می تواند جایگزین روش معمول استفاده از تیغ جراحی برای حذف بافت های عفونی از محل زخم  ترمیم نشده، گردد.

از اولین بیمار برای انجام تحقیقات بالینی درمرکز درمانگاهی دیابت وبخش جراحی عروق سلطنتی منچستر ثبت نام شده است این تحقیق با همکاری میکروبیولوژیست های دانشگاه منچستر انجام می شود.

 درمجموع از 60 بیمار برای این تحقیق ثبت نام خواهد شد  این تحقیق  در 3 مرکز در اروپا از جمله در منچستر به مدت 1 تا 2 سال انجام  خواهد شد.

ابزار جدید برای کاهش خطرعود عفونت با استفاده از انرژی فرکانس رادیویی طراحی شده است این ابزار  با حل کردن بافت مرده از محل عفونت، تاحد امکان بافت سالم  را باقی می گذارد.

این تحقیق برای اولین بار است که برای درمان زخم های پای دیابتی استفاده می شود وامید است نتایج آن سبب تغییر مثبت درمراقبتهای کلینیکی از زخم پای دیابتی  و بهبود  کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت  شود.

منبع-http://diabetestma.org