PregnancyWk

معمولا شرایط جنین مادران حامله زمانی بررسی میشود که مادر به پزشک برود ولی اکنون تغییرات زیادی  بوجود آمده است. ابزاری به اسم Sense4Baby Cardiotocography System میتواند سبب راحتی بیشتر مادر شود.

این دستگاه که به شکم مادر باردار متصل میشود حاوی یک سونوگرافی داپلر کوچک است و با استفاده از آن میتواند بطور ممتد و دائم ضربان قلب جنین و همچنین قدرت و تعداد انقباض های رحم مادر را ثبت کند. سپس اطاعات بصورت وایرلس به مرکز پزشکی ارسال شده و در اختیار پزشک قرار میگیرد.

از این وسیله هم اکنون در هلند برای تحت نظر داشتن حاملگی های پر خطر استفاده شده و بدین ترتیب مادر و جنین از راه دور تحت نظارت و مراقبت پزشک قرار دارند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir