سرطان یک بیماری کشنده و خطرناک است و برای مقابله با آن باید با حفظ روحیه و آمادگی بدنی به درمان آن پرداخت.طبق بررسی های به عمل آمده یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله و تحمل ناشی از عوارض جانبی درمان سرطان انجام حرکات ورزشی منظم است.

به گزارش ایسنا، برای بیماران مبتلا به خستگی ناشی از سرطان، ورزش آخرین گزینه در مجموعه اقداماتی است که برای رفع خستگی در نظر می‌گیرند هر چند بنابر مطالعات جدید ورزش کردن بهترین راهکار برای مقابله با این عارضه جانبی شایع در بیماران مبتلا به سرطان است.

محققان به مقایسه روش‌های درمانی مختلف برای رفع خستگی ناشی از سرطان پرداخته و دریافتند ورزش کردن بهترین روش است در حالیکه درمان‌های دارویی تاثیرگذاری کمتری دارد. البته به گفته این متصصان مداخلات روانی نیز می تواند به اندازه ورزش کردن تاثیر مفید روی این بیماران داشته باشد.

یافته‌های بدست‌ آمده حاکی از آن است که پزشکان باید ابتدا ورزش کردن یا درمان‌های روانی را به بیماران دچار خستگی ناشی از سرطان توصیه کرده و بعد به درمان‌های دارویی روی آورند.

متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: خستگی شایع‌ترین عارضه جانبی بیمارانی است که به دلیل ابتلا به سرطان تحت مراقبت قرار دارند. خستگی ناشی از سرطان همچنین موجب احساس گیجی و منگی، از دست رفتن قدرت حافظه و افسردگی در بیمار می‌شود. این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه آنان را از ادامه درمان ناامید می‌سازد.

در این بررسی تاثیرات فعالیت جسمی، دارو و مداخلات روانی همچنین ترکیب روش فعالیت جسمی و مداخلات روانی در درمان خستگی ناشی از سرطان مورد مطالعه قرار گرفت.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، محققان دریافتند ورزش کردن و همچنین مداخلات روانی تاثیر برابری در کاهش خستگی ناشی از سرطان دارند. همچنین درمان دارویی از ترکیب دو روش ورزش کردن و مداخلات روانی در برطرف کردن این عارضه جانبی تاثیرگذاری کمتری دارد.

منبع/ایسنا