کشورهای شرق آسیا علاقه عجیبی به حیواناتی همچون میمون دارند و رفتارهای عجیب و متفاوتی با این گونه حیوانات دارند در یک اتفاق عجیب و البته به دور از انسانیت عده ای در ویتنام مغز میمون را پس از جدا کردن سر میمون تناول کردند.گروهی از افراد ویتنامی مغز میمونی را با قاشق خوردند.

ویدیویی به تازگی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است که نشان می‌دهد، یک گروه از افراد ویتنامی در رستورانی با هم جمع شده‌اند و دور یک میمون جمع شده‌اند اما میمون از سرنوشت شوم خود خبر ندارد.
یکی از این افرادی که میمون را نگه داشته است، با ساطوری بالای سر او ایستاده است و دیگران هم قاشق به دست آماده‌اند تا خوی وحشی‌گری خود را نشان دهند.
فردی که میمون را گرفته است، از ساطور خود استفاده می‌کند و سر میمون را می‌شکافد و فرد منتظر پس از گرفتن سر میمون شروع به خوردن مغز آن با قاشق می‌کند.
گفتنی است؛ انتشار این ویدیو در فضای مجازی خشم همه کاربران را نسبت به خود جذب کرد و همه کاربران معتقد بودند این وحشی‌گری نسبت به حیوانات باید پاسخ داده شود و جلوی آن گرفته شود.

منبع/باشگاه خبرنگاران