بر خلاف تصور عموم و با بررسی صورت گرفته محققان زیست تمساح ها که دندان های بزرگ و برنده ای دارند و هنگام باز کردن دهان بسیار ترسناک می شوند قادر به جویدن غذا نیستند و آنها تنها با فک خود فشار به غذا وارد می کنند و آن را می بلعند.
بررسی محققان دانشگاه برکلی نشان داد زمانی که تمساح یک حیوان را شکار می‌کند، با وجود داشتن دندان‌های بزرگ و بُرنده، سعی می‌کند با فشار فک خود روی بدن حیوان، او را از پا در آورد و قسمت‌های مختلف بدن آن را تکه‌تکه کند تا امکان بلعیدنش فراهم شود.
در بررسی‌های دقیق مشخص شد فک تمساح نمی‌تواند حرکت افقی داشته باشد و فقط این قابلیت را دارد که به صورت عمودی و از بالا به پایین باز و بسته شود. به همین خاطر تمساح از معدود حیواناتی محسوب می‌شود که قادر به جویدن غذا نیست و آن را به طور کامل می‌بلعد.
تمساح برای آنکه بتواند غذای خود را ببلعد از نیروی زیاد فک و بُرندگی دندان‌‌ها استفاده می‌کند تا بافت‌های بدن، طعمه را از یکدیگر جدا کند و به عبارت دیگر بخش‌های مختلف گوشت را از این طریق پاره کند.
محققان همچنین متوجه شدند اگرچه تمساح دندان‌های بزرگ و بُرنده دارد،‌ ولی به دلیل بافت موجود، احتمال شکستن یا افتادن این دندان‌ها بسیار زیاد است.
به گفته محققان، هر یک از 80 دندان تمساح می‌تواند بین سنین 35 تا 70 سالگی او بیش از 50 بار با دندان جدید جایگزین شود. در لثه تمساح سلول‌های بنیادین آدنتوژنیک بسیار فعال هستند و همین مسئله باعث می‌شود رشد دندان در او به آسانی انجام شود.

منبع/فارس