افرادی که موادمخدر مصرف میکنند نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند سلامتی این افراد در معرض خطر است مسکن های مخدر نیز میتوانند مانند موادمخدر خطرساز و مشکل ساز باشند مصرف بیش از حد هرویین  می تواند خطرات جبران ناپذیری مانند مرگ ناگهانی و اوردوز در بر داشته باشد .

 تعداد مرگ‌های ناشی از مصرف بیش از حد هرویین در آمریکا در سال‌های 2010 تا 2015 بیش از چهار برابر شده است. دلیل این افزایش، پایین آمدن قیمت این ماده مخدر و افزایش قدرت آن است.
در سال 2015، 12989 نفر در آمریکا جان خود را به دلیل مصرف بیش از حد هرویین از دست دادند. این در حالی است که این عدد پنج سال پیش 3036 نفر بود.
در سال 2010، هرویین در 8 درصد مرگ‌های ناشی از اووردوز نقش داشته است. اما این سهم در سال 2015 به 25 درصد رسیده است. قیمت هرویین کاهش یافته است و به یک‌دهم قرص‌های مسکن مخدر رسیده است. ریچ هامبورگ، معاون اجرایی سازمان غیرانتفاعی «صندوق سلامت آمریکا» گفته است: «اگر اول به سراغ مسکن‌های مخدر رفته باشید، 40 برابر بیشتر احتمال دارد که به سراغ هرویین هم بروید. هرویین بخشی از مشکل بزرگ مواد مخدر در آمریکاست.»
البته تحقیقات نشان می‌دهد درصد مرگ‌های ناشی از مصرف بیش از حد مسکن‌های مخدر در طول سال‌های 2010 تا 2015 کاهش یافته است. همچنین درصد مرگ‌های ناشی از اووردوز کوکایین از 11 درصد در سال 2010 به 13 درصد در سال 2015 رسیده است.

رویترز