4772_orig

پین ها میله های فلزی باضخامت های  متنوع 5-1 میلیمتر هستند که در موارد زیر استفاده  میشوند

 • به تنهایی برای فیکس کردن محل شکستگی
 • برای کشش استخوانی
 • در اکسترنال فیکساتورها
 • در بعضی بریس ها

جراح پین ها را از راه پوست وارد استخوان میکند. پس یک سر پین درون استخوان است و سر دیگر آن در بیرون از بدن باقی میماند. همین امر موجب میشود تا میکروب ها بتوانند از راه پوست و از اطراف پین وارد محوطه زیر پوست و سپس استخوان شوند. فعالیت میکروب ها در این مناطق میتواند موجب بروز عفونت شود. پس بسیار اهمیت دارد که پین و پوست اطراف آن تمیز نگه داری شود تا از احتمال بروز عفونت کاسته گردد.

مراقبت از پین

قبل از شروع کار باید مطمئن شویم وسایل زیر در دسترس ما قرار دارند

 • یک ظرف تمیز
 • نرمال سالین یا محلول نمکی ( بصورت آماده و استریل در داروخانه ها موجود است)
 • یک حوله تمیز
 • گاز پانسمان
 • سواب پنبه ای که به گوش پاک کن هم معروف است
 • محلول بتادین

مراحل مراقبت از پین عبارتست از

 • دست های خود را به خوبی شسته و تمیز کنید
 • یک حوله تمیز را زیر محلی که میخواهید کار کنید قرار دهید
 • مقداری از نرمال سالین را در ظرف تمیزی بریزید
 • یک سواب یا گوش پاک کن را برداشته و سر پنبه ای آن را در محلول نرمال سالین بزنید تا خیس شود. سپس آن را در دورادور محلی که پین به درون پوست رفته بکشید. با این کار سعی کنید ترشحات خشک شده در این محل را از پوست و پین جدا کنید. این کار را آنقدر تکرار کنید تا هیچ چیزی به محل تماس پین و پوست چسبیده باقی نماند.
 • با یک گوش پاک کن که آن را با نرمال سالین خیس کرده اید طول پین را تمیز کنید
 • با یک سواب یا گوش پاک کن خشک پوست اطراف پین را خشک کنید
 • سر پنبه ای یک سواب یا گوش پاک کن را در محلول بتادین زده و سپس به دورادور پوست در محل تماس با پین بکشید
 • دور هر پین در محل تماس با پوست را یک گاز بگذارید. گاز را از وسط با یک قیچی تمیز شکاف داده و آن را در دور پین و بر روی پوست قرار دهید

 

منبع-http://www.iranorthoped.ir