010609poster_t607

دارای ایمپلنت ستون فقرات اغلب در بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو دیسک استفاده می شود.ایمپلنت، که با استفاده از فن آوری پیچ polyaxial است، برای قسمت پایین تر طراحی شده است.قرار دادن یک دستگاه الکتریکی در ستون فقرات یک شخص که از بخش پایین تنه قادر به حرکت نیست، به او قدرت حرکت پاها را می دهد.

به گفته  محققان این دستگاه، نتیجه مطالعات گروهی از دانشمندان در دانشگاه لوئیویل کنتاکی در ایالات متحده آمریکاست.

افرادی که در آزمایش دستگاه شرکت کرده بودند، توانستند انگشت، مچ و زانوی پا را حرکت دهند. برق ایجاد شده توسط این دستگاه باعث افزایش گیرندگی نخاع در برابر پیام های مغزی می شود.

این دستگاه از یک الکترود نخاعی که با یک باتری کوچک کار می کند تشکیل شده است. این الکترود در نخاع بیمار کاشته و زمانی که دستگاه روشن می شود، الکترود، پالس های الکتریکی که تقلیدی است از سیگنال های مغز می فرستد و شبکه عصبی را درگیر حرکت عضلانی می کند.

دکتر رودریک پتیگرو، موسسه ملی بهداشت، می گوید: آنچه ما امروز در این چهار شخص می بینیم که قادر به حرکت ارادی و کنترل ارادی پاها و کنترل غیرارادی عملکردهایی چون کارکرد مثانه و روده هستند، هیجان انگیز است. دستاوردی عالی است ولی پایان پژوهش نیست.

تحریک برقی باعث شد تا بخش پایینی نخاع حساس تر شود وبه پیامهای مغز پاسخ دهد.
کنت استفنسون در این آزمایش شرکت کرد. او می گوید: من از آزمایش تحریک، حتی زمانی که دستگاه خاموش بود، سود بردم. در عملکرد مثانه، روده و اندام جنسی، پیشرفت، بسیار بزرگ بود.

پژوهشگران اکنون در حال کار بر روی تحریک کننده پیشرفته تری هستند که قادر به هدفگیری بهتر نخاع است و همچنین دستگاهی که برای افراد معلول از ناحیه بالاتنه مفید خواهد بود.
منبع-http://www.yjc.ir