افرایش دما در کره زمین و بالا رفتن گازهای گلخانه ای موجب تغییرات آب هوایی در زمین شده است که این عامل باعث بروز آسیب های در حوزه ژنتیک و حفظ بقا حیوانات می باشد.در تحقیق جدید مشخص شد یکی از اثرات تغییرات آب و هوایی کاهش یافتن چثه حیوانات می باشد. محققان معتقدند همان طور که 50 میلیون سال قبل تغییر آب و هوای زمین موجب کوچک‌تر شدن پستانداران شد.

حدود 53.7 میلیون سال قبل، دمای زمین در اثر تغییرات آب و هوایی به میزان3 درجه افزایش یافت و این رخداد منجربه کاهش 14 درصدی اندازه جانوران ساکن زمین شد.
« براساس مدارک به دست آمده از آن دوران، در پی افزایش دما به میزان پنج تا هشت درجه سانتیگراد، اندازه برخی از گونه‌های جانوری ساکن زمین تا یک سوم کاهش یافت».
این درحالی است که براساس پیش‌بینی محققان تا سال 2100 میلادی دمای زمین بین 2 تا 3 درجه افزایش می‌یابد.
به اعتقاد محققان، کاهش اندازه برخی از پستانداران دراثرافزایش دما، یک واکنش زیستی و طبیعی برای حفظ بقا است و میزان آن به شدت افزایش دما بستگی دارد.
همچنین این کاهش اندازه جانوران دردوره‌های مختلف تغییرات آب و هوایی زمین رخ داده است. کاهش مواد غذایی و خشکسالی حاصل از افزایش دما نیزمی‌تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش اندازه جانوران داشته باشد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science Advances منتشر شده است.

منبع/ایرنا